Договір публічної оферти про надання послуг
Цей договір про надання послуг з передплати та доставки передплатних видань (далі – Договір), який є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, укладено між Вами (далі – ПЕРЕДПЛАТНИК) і ТОВ «ЕКО ДРАЙВ» (далі РЕДАКЦІЯ)

1. Основні терміни

1.1. Редакція – ТОВ «ЕКО ДРАЙВ» яке на підставі договору № 10 від 10 жовтня 2020 року з ТОВ «ПОДРОБИЦІ» здійснює продаж видань ECODRIVE, в т.ч. включно за передплатою через сайт www.ecodrive.ua (надалі – Сайт).
1.2. Власник сайту – ТОВ «ЕКО ДРАЙВ» є власником сайту, розміщеного за адресою www.ecodrive.ua та володіє правами на всі об'єкти, що входять до його складу.
1.3. Користувач сайта (Передплатник) – юридична особа, індивідуальний підприємець або фізична особа, що має намір оформити або придбати Видання, придбав Видання або оформив підписку в порядку, передбаченому умовами даної оферти.
1.4. Видавець є видавцем друкованого засобу масової інформації та електронної версії − Журналу «ECODRIVE» (надалі — Журнал, Видання). Концепція, зміст, дизайн Журналу ECODRIVE є інтелектуальною власністю Видавця и охороняться законом України «Про авторське право і суміжні права».
1.5. Видання – електронна та/або друкована версія журналу, що пропонується для придбання або передплати на Сайті.
1.6. Примірник видання – окремий випуск Видання, якому присвоєно певний порядковий номер відповідно до графіку виходу.
1.7. Передплата на Журнал — надання Передплатнику замовленої та оплаченої ним кількості примірників Журналу, за ціною, вказаною на Сайті на дату оплати.

2. Загальні положення
2.1. Умови цього Договору є умовами щодо оформлення передплати та доставки Журналу.
2.2. Цей Договір публічної оферти (далі – Договір) складений відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.
2.3. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов цієї Оферти визнається внесення Передплатником відповідних даних в форму на сайті www.ecodrive.ua та здійснення платежу в розмірі 100% передоплати вартості передплати і надходження на розрахунковий рахунок Редакції відповідних грошових коштів.
2.4. Відносини Сторін регулюються цим Договором і чинним законодавством України.
2.5. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Передплатник, який не є громадянином України, укладаючи цю угоду, зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, що застосовується до відносин, які регулюються цим Договором.
2.6. Передплатник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Передплати.

3. Предмет Договору
3.1. На умовах даного Договору Редакція надає Передплатнику Послуги, а Передплатник зобов'язується прийняти та оплатити такі Послуги Редакції у встановленому цим Договором порядку.

4. Умови та порядок надання послуг
4.1. Передплатнику надається доступ до оформлення замовлення Видань на Сайті обраних Передплатником.
4.2. До вартості Видань не включено комісію, що утримується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Передплатник оплачує додатково.
4.3. Видання вважається оплаченим у момент надходження коштів на рахунок Редакції.
4.4. УсіВидання надаються для персонального використання Передплатником без права копіювання, перепродажу і передачі третім особам, виключаючи варіанти, передбачені цим Договором. Забороняється передача третім особам. Забороняється будь-яке комерційне використання матеріалів, копіювання, відтворення текстів або їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до зазначених матеріалів, в тому числі використання текстів чи їх фрагментів без письмового узгодження з Редакцією.
4.5. Видання надсилаються Передплатнику згідно зазначеної інформації на сайті у відповідності до обраної версії (друкована, електронна).
4.6. Доставка друкові версії Видання/Журналу здійснюється тільки по Україні (за винятком АРК, частини Донецької, Луганської областей) у відділення Нової пошти або за допомогою Укрпошти на адресу Передплатника у відповідності з обраною і сплаченою опцією Передплатником. Випуски Видання/Журналу надсилаються згідно графіку виходу Видання у строк не більше 7 (сім) днів після виходу видання і за умови надходження на розрахунковий рахунок Редакції відповідних грошових коштів від Передплатника.У разі придбання архівних номерів, Видання надсилаються у строк не більше 7 (сім) днів після зарахування сплати від Передплатника.
4.7. Доставка електронної версії Видання/Журналу у вигляді pdf файлу здійснюється на електронну адресу Передплатника у строк не більше 72 годин після виходу видання за умови надходження на розрахунковий рахунок Редакції відповідних грошових коштів від Передплатника. У разі придбання архівних номерів, Видання надсилаються у строк не більше 72 годин після зарахування сплати від Передплатника.
4.8. У разі якщо з будь-яких обставин, які виникли з незалежних від Редакції обставин, здійснюється припинення надання Видань, Редакція провадить пропорційне повернення переплачених коштів Передплатнику.
4.9. Видання обміну та поверненню не підлягають, за винятком умов, що регламентуються цим Договором. Повернення отриманих Редакцією коштів, їх видача та переведення на інші рахунки не проводиться, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

5. Права та обов'язки Сторін
5.1. Передплатник має право:
5.1.1. придбати Видання, розміщені на Сайті;
5.1.2. здійснювати читання і роботу з Виданнями у будь-який час, з будь-якого місця після їх придбання та/або отримання відповідно до умов цього Договору;
5.1.3. у разі якщо Передплатника не задовольняють умови чи якість послуг, що надаються, він матиме єдине і виняткове право припинити користування послугами.
5.2. Редакція має право:
5.2.1. припинити договірні відносини із Передплатником або відмовити у продажу Видань в односторонньому порядку у разі порушення Передплатником умов цього Договору;
5.2.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на Сайті;
5.2.3. припинити надання передбачених цим Договором послуг у разі недотримання Передплатником умов цього Договору без повернення коштів за оплачені Видання;
5.2.4. на власний розсуд і без повідомлення відмовити Передплатнику в наданні послуг, якщо буде виявлено причетність Передплатника до неправомірної діяльності щодо Сайта чи його користувачів;
5.3. Передплатник зобов'язаний:
5.3.1. перевіряти наявність повідомлень від Редакції, знайомитись з повідомленнями Редакцій, відправленими на електронну пошту або інший канал зв'язку Передплатника, вказаний при замовленні;
5.3.2. дотримуватися авторських і суміжних прав Редакції та Видавця та інших правовласників на Видання, а також інші об'єкти авторських і суміжних прав, що є складовою частиною Видання;
5.3.3. використовувати отримані за цим Договором Видання винятково в особистих цілях.
5.4. Редакція зобов'язана:
5.4.1. робити усе можливе для забезпечення якісного і безперебійного надання Передплатнику послуг відповідно до заявлених на сайті цін, при цьому послуги надаються на дійсних умовах без жодних прямих або непрямих гарантій;
5.4.2. надавати Передплатнику консультації в робочі дні з 10:00 до 18:00 за телефонами та (або) електронною поштою, зазначених на Сайті у розділі «Контакти»;
5.4.3. не розголошувати третім особам відомості, отримані від Передплатника під час замовлення;
5.4.4. повідомляти Передплатника про зміни умов цього Договору за 7 (сім) календарних днів до набрання чинності змінами шляхом розміщення інформації на Сайті.

6. Права інтелектуальної власності
6.1. Майнові права інтелектуальної власності на Сайт належать Власнику Сайта.
6.2. Передплатник підтверджує та погоджується, що він не набуває жодного права на об'єкти інтелектуальної власності на Видання і Сайт, інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені у Виданнях і на Сайті, не передає третім особам і не використовує їх для ведення господарської діяльності, окрім для цілей, передбачених тільки цим Договором.

7. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Редакція не несе відповідальності:
7.2.1. за неможливість обслуговування Передплатника з незалежних від неї причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Редакції, невиконання зобов'язань Видавцем тощо;
7.2.2. за повні або часткові переривання надання послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, зумовлених необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Редакції, за умови попереднього повідомлення Передплатника;
7.2.3. за порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення Передплатника, що використовується ним для отримання послуг;
7.2.4. за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає вини Редакції;
7.2.5. за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Редакції;
7.2.6. за зміст Видань.
7.3. Передплатник несе відповідальність за надання в користування електронної версії Видань третім особам, а також за порушення умов вказаних у пункті 4.4 даного Договору.

8. Спори і порядок їх вирішення
8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо спори не врегульовано Сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9. Строк дії Договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10. Обробка персональних даних
10.1. Передплатник, укладаючи даний договір надає Редакції дозвіл на обробку персональних даних Передплатника з метою ведення податкового, статистичного та бухгалтерського обліку та виконання інших вимог законодавства відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів».
10.2. Передплатник, укладаючи даний Договір підтверджує, що він належно повідомлений про включення персональних даних Передплатника до бази персональних даних і про осіб, яким дані Передплатника надаються з метою, вказаною в п. 33 та передплатнику були роз'яснені його права, визначені законом України «Про захист персональних даних».
10.3. Надаючи свої відомості – інформацію про особу, ви тим самим надаєте згоду на її збирання, оброблення та зберігання у базі даних Редакції, яка використовуватиметься Редакцією без будь-яких обмежень у часі та території відповідно до ст. 23 закону України "Про інформацію" та з 10 травня 2011 року відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію".
Made on
Tilda